Distantsõppe küsitlus

Kuna kogu Eestis olid õpilased taaskord distantsõppel, siis tegime klassis küsitluse distantsõppe kohta. Kokku vastas küsitlusele 28 õpilast

Küsimused ja vastused on järgmised:

Kus sulle meeldib rohkem õppida? Kõige rohkem kodus vastas 12 õpilast, Mõlemas meeldib võrdselt vastas 7 õpilast, pigem kodus vastas 6 õpilast ja pigem koolis vastas ainult 3 õpilast.

Millise ainega oli kodus kõige lihtsam hakkama saada? TOP 3 vastust olid: Kehaline kasvatus  12 õpilast, matemaatika 7 õpilast ja tehnoloogia/käsitöö 3 õpilast. Ülejäänusid õppeaineid valis 2 või vähem õpilast.

Millise ainega oli kodus kõige raskem hakkama saada? TOP 3 vastus olid: tehnoloogia/käsitöö 10 õpilast, inglise keel 5 õpilast ja loodusõpetus samuti 5 õpilast. Ülejäänusid õppeaineid valis 2 või vähem õpilast.

Mis oli kodus õppimise juures kõige lihtsam? Põhilised vastused olid: Ei pidanud kooli tulema, ei pidanud varakult ärkama ja said ise aega planeerida.

Mis oli kodus õppimise juures kõige raskem? Põhilised vastused olid: Internetiprobleemide tõttu ei kuule õpetajat, mõnikord ei saanud asjadest aru ja tähelepanu hajus.

Kas mõnes aines oli sinu arust liiga vähe veebitunde? Peaaegu kõik vastasid, et tunde ei olnud vähe, aga 2 õpilast kirjutasid et tehnoloogias/käsitöös on liiga vähe tunde.

Kas mõnes aines oli sinu arust liiga palju veebitunde?  Taaskord oli põhiline vastus ei, aga 11 õpilast tõid välja, et matemaatikas, eesti keeles või kirjanduses oli liiga palju tunde.

Kas sul oli mõni tehniline probleem? 20 õpilast vastas, et neil oli 1 või mitu probleemi. Probleemid on näha pildil.

Kas iseseisvate tööde kirjeldused olid arusaadavad? Oli 1 õpilane kes vastas et kirjeldused ei olnud arusaadavad. Ülejäänud said kirjeldustest aru.

 

Kas sulle meeldis rohkem teha iseseisvat tööd või osaleda veebitunnis?

Siin läksid vastused täpselt pooleks. Poolele klassile meeldis rohkem teha iseseisvad tööd ja poolele meeldis rohkem osaleda veebitunnis.

 

Lõpuks lasime välja tuua mis oli distantsõppe ja kodus olemise juures head. Põhiliselt vastati: Sai kauem magada, sai olla perega  koos,  sai olla rohkem õues ja et sai olla seal kus sa soovisid.

 

Ja mida oli selle juures halba. Põhiliselt vastati: Ei saanud sõpradega koos olla, pidi palju ekraani taga olema ja et motivatsiooni oli vähem.

 

Tundub et meie klassile meeldis küll kodus olla, aga paljud tõid välja, et oli puuduseid või probleeme distantsõppe ajal. Lõpuks 17 mail kooli tulles oli kõigil tore uuesti sõpru  näha ja nendega rääkida.

Jutu kirjutas Oliver

Kommenteerimine on keelatud.