Arvutame peast 20 minutit

10.veebruaril toimus traditsioonile peastarvutamise võistlus.

Kommenteerimine on keelatud.