Olümpiaad

14. aprillil esindas meie klassi võistkond koosseisus Susanna Liisa, Killu, Frederika, Katri Liis ja Karmen Tallinna Reaalkooli ülelinnalisel õpioskuste olümpiaadil. Võistlus koosnes viiest erinevast töötoast: humanitaar, arvuti, loodus, reaal ja varia. Igas töötoas oli aega 25 minutit etteantud ülesannete lahendamiseks. Ülesandeid oli palju ja nad olid erineva raskusastmega lihtsatest rasketeni. Pidime tegema meeskonnatööd, ülesanded ära jagama ning etteantud materjale kasutades neile vastused leidma. Väga tähtis oli algallikatele viitamise oskus. Tihedas rebimises saavutasime 5. koha, esimesest kohast jäi meid lahutama ainult 5,95 punkti.

Lisa kommentaar