Ettelugemispäev

Täna toimus koolis ettelugemispäev. Algklassides käisid lugemas suure maja õpetajad ning suures majas käisid lugemas algklasside õpilased. Meie klassist käisime lugemas Luisa ja mina. Oli väga lõbus, loodetavasti oli lõbus ka neil, kellele me ette lugesime. Lastekirjanduse Keskuses toimus täna lasteajakirja Täheke 50. sünnipäevale pühendatud Tallinna koolide 4. klasside õpilaste ettelugemise konkurss, kus Anette Andresoo (4A) võitis I koha ning teda juhendas meie klassi Susanna. Palju õnne neile! Oma klassis püüdsime välja selgitada lemmikraamatut. Pakuti väga palju erinevaid raamatuid, aga kõige rohkem märgiti  Harry Potteri saagat. Pakuti 20 erinevat raamatut.

Lisa kommentaar