Arhiveeritud - kuu 10.2017

Rõpe: keemia!

Keemia aine on tavaliselt 1. klassis käivate  õpilaste jaoks õppeainena puhas unistus.

Kuid mitte meile!

Juba teist korda sel õppeaastal (esimene kord  1. septembril) oli meie klassil võimalus keemia tunnis õppimas käia ja ISE ainete reageerimise katseid läbi viia.

OLI PĂ•NEV!

31.10.2017

Ettelugemispäev!

20. oktoober on ettelugemispäev.

Meie koolis on traditsiooniks sel päeval teistele oma lemmikraamatuid ette lugeda, nii tegime ka sel korral.

Meie klassi lastest lugesid oma raamatuid ette Tõnu, Freya, Tim Ringo, Marie, Uku. Suur tänu!

Ka muudest klassidest käidi meile raamatuid lugemas. Kirjutasime või joonistasime iga raamatu kohta endale pisikese meelespea, et hiljem oleks võimalik endalgi nende hulgast mõni  huvipakkuv raamat lugemiseks valida.

21.10.2017

Esimene klassipidu!

Esimese perioodi koolis lõpetasime klassipeoga, kus vaatasime-kuulasime eeskava, mängisime ja tantsisime. Esinejad olid Madis, Oliver S, Maximilian, Regina, Marie, Emma, Maria, Emilia Maria, Rosanna, Tim Ringo.

Kodudest kaasa pandud näksidega täitsime esmalt ühise suure pidulaua, edasi sealt juba kõhud:)

Aitäh headele esinejatele, mängude korraldajatele ja tublidele kodustele abijõududele!

Oli väga vahva!

 

20.10.2017

Muutunud ÕpiKäsitluse tunnid.

MÕK tunnid on osa meie iganädalastest tegevustest, kus lisaks uutele teadmistele saame harjutada koostööd erinevate kaaslastega nii enda kui paralleelklassist.

Oleme tutvunud suure majaga, teinud matemaatilist jutukest, lahendanud salakirja ja koostanud lahendusena väikese maja reegleid, koostanud kaaslastele numbripildi nuputamisülesannet.

Iga ülesande tegemisel on oluline erinevate kaaslastega koostöö tegemise oskus. Esimesed tehtud tööd näitavad, et koostööga saadakse hästi hakkama!

01.10.2017