Märten võtab raskused oma klassikaaslaste õlgadelt endale

Üks päev otsustas meie klassi kallis purjetamise Eesti meister üritada ka koolikottide kandmises sarnast tiitlit saavutada.
Kottide lisamisel aitasid kaasa mitmed kamraadid.
Üle poole klassist annetas ka meelsati oma koolikoti (kuigi valdav osa seda ise teadmata)
Kokku mahtus meie jõumehe, Märteni, selga 19 kotti!