Bioloogiaolümpiaadi koolivoor

13. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor. Meie klassist võttis osa umbes neljandik õpilastest ning meie klassi esindab varsti toimuvas piirkonnavoorus Liisa Mai Ümarik. Kindlasti need, kes osa võtsid, on jälle kogemuse võrra rikkamad ning ära kasutanud head võimalust enda proovilepanemiseks bioloogias.

Annabel Parkman

Kommenteerimine on keelatud.