Olümpiaadid

Käisin 2. veebruaril muusika olümpiaadi piirkonnavoorus, mis toimus Pääsküla Gümnaasiumis. See jagunes neljaks osaks. Esimene osa oli kirjalik töö. See oli üsna lihtne. Siis oli noodist laulmine, mis polnud ka kõige raskem. Loomulikult nendele, kes muusikaga tegelevad. Edasised voorud olid laulmise ja omaloomingu voor. Lauluvoorus tuli tutvustada oma valitud laulu ning siis see ka esitada. Omaloomingu voorus tuli tutvustada ja esitada omaloominguline pala. Saavutasin 1. koha ja jõudsin edasi vabariiklikku vooru. See toimus 16. veebruaril Muusikaakadeemias. Seal oli põhimõtteliselt kõik sama. Räägiti ka kohustusliku essee kirjutamisest, mis oli vaja valmis teha ammu enne olümpiaadi algust. Selles tuli kirjeldada kontserdielamust. Vabariiklik voor kestis kokku kaks päeva ja seal saavutasin 2. koha.

23. veebruaril toimus Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis geograafia olümpiaadi piirkonna voor. Seal olid meie klassist veel Sandra, Gerli ja Richard. See koosnes ainult kirjalikust osast, kus tuli lahendada ülesandeid. Saavutasin 5-6. koha ja pääsesin vabariiklikku vooru. Vabariiklik voor toimus 18-20. aprillil Viljandimaal, Suure-Jaanis. Seal tutvustati Ahhaa projekti raames DNA laborit ja planetaariumi. Olümpiaad koosnes kolmest osast. Esimene oli kirjalik töö, kus tuli lahendada ülesandeid. Teine osa oli maastikumäng, kus tuli teha ülesandeid nagu asimuudi määramine, vahemaa mõõtmine, nõlva kõrguse ja kalde mõõtmine. Lisaks tuli uurida eelnevalt Suure-Jaani taustainfot, mis hiljem ka kasuks tuli, liikuda koordinaatide järgi ja otsida üles hooneid. Kolmas voor oli viktoriin. Nimelt tuli väikesel ekskursioonil korralikult konspekteerida ning siis pandi su teadmised viktoriinil proovile. Toimus ka Geopeituse võistlusmäng, kus tuli hakkama saada GPS seadmetega. Vabariiklikku vooru pääses ka Sandra. Mina saavutasin seal 7. koha.

Autor: Merit Kraav

Lisa kommentaar