Füüsikaolümpiaadi koolivoor

5. detsembril 2008 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor. Meie klassist võttis kolme paralleelklassi peale osa kõige rohkem õpilasi: tervelt 18. Ülesandeid oli 5. Nendes sisaldusid ka sellised asjad, mida meie veel õppinud ei olnud, näiteks rõhk ja üleslükkejõud. Meie klassi suur osavõtuprotsent tasus end ka ära, sest jagasime Jüri-Mikuga I-II kohta. Ka kõigil teistel läks hästi.

Autor: Sandra Schumann


Lisa kommentaar