Klassiōhtu

Nagu iga vaheaja alguses toimus ka see kord klassiōhtu. Teemaks olid koletised, nōiad jne.

Kommenteerimine on keelatud.