Arhiveeritud - kategooria: ‘Tunnitöö’

Keemia tund – vee omadused.

Teisipäeval olime kaks esimest tundi suurem majas, keemia tunnis. Õp. Kangroga tegime vee omaduste kohta huvitavid katseid.

 

Keemia keemia1 Keemia2 keemia3

11.05.2016

Võõrsõnad

http://learningapps.org/watch?v=pr52adamt15

 

http://learningapps.org/watch?v=picwdijs215

 

http://learningapps.org/view2113504

 

 

Võõrsõnade leksikon.

http://www.eki.ee/dict/vsl/

26.04.2016

Harjutused eesti keele tunniks

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/H_sona_algul.htm

 

http://learningapps.org/view1235780

 

http://learningapps.org/display?v=p3ikbmxuj01

 

http://learningapps.org/display?v=p9kod2jd501

07.04.2016

“Karlsson Katuselt”

http://web.zone.ee/tiia_lugemiskontroll/Lugemiskontrollid_I%20kooliaste/Vaikevend_ja_Karlsson_katuselt.htm

29.02.2016

Sõbrapäeva kaart

http://www.tagxedo.com/

12.02.2016

Neile, kelle gripp on kätte saanud, paranege ruttu!

Tegelesime täna sulghääliku pikkusega, saate ka kodus harjutada:

Kirjuta lünka d, t, või tt.

Väike õ……e komistas ja kukkus ve……e. Ülekohus ei seisa ko……is. Õpetaja seadis poisid ri……a ja ru……as kohe rea e……e. Sulane la……us kü……epuud trepi e……e riita. Aili kuulab vanaema ju……u. Ro……id olid öösel ära söönud kü……ide toidu. Mu……id elavad maa all. Raha paneb ra……ad käima. Ema võ……is väikese vennakese ja kiigutas te……a kä……el. Palusin sõpra, et ta mind mi……e hä……a ei jä……aks. Nüüd mindi kohe ru……u lumesõ……a. Võ……a võ……i ja pane uks lukku! See oli Kriuka-Kusti tuntud ja vana võ……e. Oli juba ko……pime, kui eesko……a astusin ja sealt tuppa ru……asin.

 

Lisa p, pp või b!

Hiir hü……as ka……i ukse vahelt ka……i. Hooletu õ……ilane ei taha sugugi õ……ida. Mai oli virk metsast marju no……ima. No……edasti liiguvad kuduja nä……ud. Laua kohal ri……ub lamp, mille valgust varjab ku……el. Väike ti……u lendas minu mängukiriku torni ti……u ja lõhkus kogemata ära ti……us oleva kaunistuse. Päris lõ……u oli oodata lõ……u, et siis suvel va……alt hü……ata. Paksu le……a oksal istus öö……ik. Maias poiss nä……as ka……ist mett ja moosi. Mu süda ki……up ikka koju tagasi. Merel hüüdis u……uja meid a……i, kuid a……i lähenes kalda poolt velgi kiiremini.

 

 

03.02.2016

Mõistekaardi tegemine

https://www.mindmup.com

26.01.2016

Eesti keele kordamine

http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/MyArticulate/LAUSE%20-%20output/quizmaker.html

Siin saad teha enesekontrolliks ühe testi. Võta paber ja hakka õigeid vastuseid kirja panema. Iga õige vastus annab sulle ühe punkti.

http://photopeach.com/album/tajkhk?invitecode=07d73cec82

20.01.2016

Vahvaid mänge :)

Siin saad mängida ja arvutada korraga 🙂

http://www.mathplayground.com/logic_sum_tracks.html

Siin saad oma kiirust, täpsust ja arvutamisoskust proovile panna.

http://www.mathplayground.com/balloon_invaders_addsub.html

 

Õigekirja erandsõnu saad siin harjutada:

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/GBDS_l.htm

15.01.2016

Viplala lugemiskontroll

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=6465_lugemiskontroll_teosele

Kommentaaridesse jäta oma punktid!

http://web.zone.ee/tiia_lugemiskontroll/Lugemiskontrollid_I%20kooliaste/Viplala_lood_v.htm

 

07.12.2015