Pranglimine

Tallinna Reaalkoolis on 1. klassist saati pranglimine. Pranglimine on peastarvutamine. Seal on väga palju erinevaid alasid (nt liitmine, lahutamine, liitlahutamine, korrutamine, jagamine, korrujagamine, lünkamine, võrdlemine jne). Meie klassil on reedeti kl 8:00-8:45 pranglimise tund. Seal harjutatakse kuidas kiiremini ja lihtsamini pranglida. Algklassides on õppeaasta jooksul 3 etappi, kus võistlevad õpilased üle terve Eestimaa. Tegelikult ei võistle ainult lapsed, vaid ka paljud täiskasvanud ja õpetajad osalevad võistlustes.

Selle jutu koostas Oliver Parik

Lisa kommentaar