Väike uuring sisseastumiskatsetest

Kuigi tänaseks on juba katsete tulemused teada, viisime me vaheajal klassikaaslastega läbi küsitluse, kus uurisime nende katsetejärgseid emotsioone. Järgnevas uuringus näetegi lisaks katsetega seonduvale statistikale ka klassi lähituleviku plaane. Vastused pärinevad 31-lt individuaalilt. 🙂

E-katsed

Kahjuks selgus, et 19 last oleks siiski eelistanud paberkandjal teste, kõigest 3 e-teste ja ka paljudel poleks olnud erilist vahet.

Ent tore uudis on see, et kogu meie klass registreeris end nelja kooli katsetele! Peaaegu pool (48,4%) ehk 15 õpilast said katsetest olümpiaadide abil vabastuse, aga ülejäänud 16 täitsid e-teste. Kui küsisime klassilt, et mis neid katsete juures kõige rohkem üllatas, saime enim vastuseid eesti keele testi raskuse ja ajasurve osas. Veel kommenteeriti inglise keele testi lihtsust ja reaalainete testide paremat valdamist, kui õpilased olid eeldanud. 

Uurisime ka testide raskusastme kohta 5 palli skaalal. Kõige kergemaks osutus inglise keele test keskmise skooriga 2,5. Ka matemaatikaga polnud erilisi raskusi – kesmiseks skooriks tuli 2,6. Kõige raskemaks osutus aga loomulikult eesti keel skooriga 3,9 ning ka füüsika jääb pigem raskemate poole oma keskmisega 3,1.

Uurides lahendajatelt muljeid ütlesid 3, et kõik ainete testid olid üsna lihtsad. Kaks tõdesid, et polnud kõiki asju läbi õppinud. Seitse õpilast arvasid aga, et mõned ained olid lihtsamad kui teised. Lausa 11 õpilast kuueteistkümnest pidasid ajasurvet liiga suureks.

139c tulevikuplaanid

Ei tulnud aga üllatusena, et suurem osa meie klassikaaslastest tahab jätkata mõnes reaalsuunas. Siiski kolmel inimesel on soov jätkata mõnes humanitaarsuunas ja on ka mitmeid, kes ei tea või on kahevahel. 

Midagi, mis kohe silma jäi, oli see, et kõik vabastatud sooviksid esimese eelistusena Reaalkoolis jätkata!

See-eest testide lahendajate seas olid eelsitused mitmekesisemad. Kuigi suur osa ehk 7 õpilast valisid esimeseks eelistuseks ikkagi Reaalkooli, siis olid esimese eelistusena esindatud ka GAG (3), 21.kk (4)  ja 32.kk (2).

Tagasiside õpetajatele

Tore oli kuulda, et peaaegu kõik olid rahul õpetajate põhjaliku abistamisega valmistumisel katseteks. Kaks inimest siiski oleksid soovinud õpetajatelt paremat ettevalmistamist. Esimese kommentaariks oli, et inglise keele tundides oleks võinud rohkem katsete taolisi ülesandeid teha, sest tavaliselt tunnis lihtsalt räägitakse ja ei keskenduta õppimisele. Teise õpilase kommentaariks oli, et “Maasik oleks võinud viimased 3a midagi õpetada”.

Ketlin ja Kirke Koni

Kommenteerimine on keelatud.