Õppekäik Paunkülla

3.oktoobril käisime klassiga Paunkülas matkarajal matkamas. Programmi teemaks oli  jääaeg. Raja vältel tutvustas meie giid meile erinevaid jääaja tekkelisi pinnavorme nagu oosid ja selle aja järgset olustikku. Käisime ka sellest ajajärgust jäänud taimekoosluses – rabas. Meeskonnamängude ja ülesannete kaudu õppisime jääaja taime-  ja loomastiku kohta. Nägime palju erinevaid looduskauneid kohti. Ka ilm oli meie poolt – oli ilus sügisilm ja taevas oli terve päeva päikseline. Saime lõbusalt aega viita väljaspool koolimaja ja samas ka palju huvitavat juurde õppida. Tänud ka suurepärasele giidile.

Autor: Elli Eving

Toimetaja: Anette Auväärt

Kommenteerimine on keelatud.