Athiveeritud - päev 07.06.2019

Õppekäik Jõelähtmele

Meie klass käis 7. mail Jõelähtmel õppekäigul. Koha peal jaotati meid kahte gruppi, kus üks rühm suundus karsti põllule ja teine muuseumi. Karsti põllul oli pigem teemadeks geograafia, bioloogia ja keemia, kuid muuseumis ajalugu. Hiljem liikusime ühise gruppina Jägala joa jäärde, kus me saime käia ka joa all. Õppekäik lõppes ühises ringis, kus kõik rääkisid, mis neile meelde jäi. Meie klassile meeldis väljasõit väga ning see oli küllaltki hariv.

Kirjutas: Paul

07.06.2019