Athiveeritud - päev 14.05.2014

VABARIIGI AASTAPĂ„EV

Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel anti kätte diplomid peastarvutamise võistluse parimatele.

5090 5134 5135

14.05.2014