Matemaatika 5. kl  |  Matemaatika 6. kl  |  Arvutiring  |  Kursused  |  Linke  |  Kontakt 

I veerand

II veerand

III veerand

IV veerand

Hindamine

6. klassi matemaatika

4. veerand

Teemad Põhimõisted Kontrolltööd
Kolmnurga pindala.
Prismad.
Risttahukas ja kuup.
pindala ja ruumala, külgpindala, täispindala, põhjapindala  
Kolmnurkne püstprisma.
Kolmnurkse püstprisma pindala ja ruumala.
püstprisma, ruumala  
Kõik õpitud ruumilised kehad.   Kontrolltöö
VI POSITIIVSED JA NEGATIIVSED ARVUD
Negatiivsed arvud.
Arvtelg.
Hulga mõiste.
negatiivsed ja positiivsed arvud,
arvu kujutis, kujutamisühik, nullpunkt,
koordinaattelg, punkti koordinaat,
hulk, selle elemendid,
tühihulk, osahulk
 
Vastandarvud.
Arvu absoluutväärtus.
Arvhulgad matemaatikas.
Arvude võrdlemine.
vastandarv, hulgad Z ja Q, pöördarv, absoluutväärtus Kontrolltöö
Üldine kordamine tasemetööks.    
Üldine kordamine tasemetööks.   Tasemetöö
Koordinaattasand.
Punkti asukoht tasandil.
koordinaatteljed  
Ühtlase liikumise graafik.
Graafikute joonestamine ja graafikutelt lugemine.
Mitmesuguseid ülesandeid. Üldine kordamine.
   

Viited õppematerjalile „Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile”