Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


31.oktoobril toimus Nõo Reaalgümnaasiumis keemiavõistluse Kolb lõppvoor, milles Tallinna Reaalkooli 10.b klassi võistkond saavutas II koha! Võistkonna koosseis: Andreas Must, Aurora Mikk, Sarah Marta Veskimägi. Õnnitleme!

Lõppvoorule eelnes kaks eelvooru, millest ühes sadestati muu hulgas katseklaasi Eesti Vabariigi trikoloor!

2016 ettelugemine   

20. oktoobril 2016.a toimus Tallinna koolide 4. klasside õpilaste ettelugemise päev „Meri raamatulugudes“, kus Tallinna Reaalkooli õpilane Gerda Tiisel võitis eripreemia. Õnnitleme!

 

2016 opioskused   

22. oktoobril toimus Võrus riiklik õpioskuste võistlus 2016, kus Tallinna Reaalkooli 6. klassid saavutasid 1. koha.

Meeskonda kuulusid Iir Niinemaa, Emma-Margaret Vaserik, Kaur-Erik Suurorg, Gregor Ludvig Kikas ja Jaan Peeter Viljamaa. Õnnitleme!

Kolmapäeval, 16. novembril 2016 kell 10-17 toimub Eesti Rahvusraamatukogus teabepäev „Geograafia paneb paika“.

Võta osa fotojahi ja loovtööde võistlusest.

tiitlita

Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskond korraldab 2016/2017 õppeaastal neli IKT õpilaskonverentsi, mis annavad noortele võimaluse tutvuda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erinevate külgedega ning proovida ise kätt praktilistest töötubades.
Esimene konverents leiab aset juba 26. oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimajas.

IKT õpilaskonverentsidest on osa võtma oodatud ennekõike gümnaasiumiastme õpilased (10.-12. klass), kellel on huvi IKT valdkonna vastu. Registreerumine ning lisainfot ürituse kohta leiab SIIT. Kohtade arv on piiratud!

Raamaturing 1.-3. kl õpilastele alustab juba 2. novembril. Seal on võimalik tutvuda uusima lastekirjandusega. Tegeleme ka loovkirjutamisega ehk kirjutame jutukesi iseendast ja maailmast ning loeme üksteisele lemmikraamatuid ette. Kõik see aitab kaasa lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele ning tuleb kasuks emakeeletundides. Ringitunnis käsitleme ka kohustuslikku koolikirjandust ja külastame Lastekirjanduse Keskust ning Rahvusraamatukogu lasteala.
Raamaturing on ühtlasi ka sõprusring, kus sõbralikus õhkkonnas kasulikult aega veeta!

Vaata täpsemalt!