Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


21. novembril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Reaalkooli õpilased olid tublid kõigis vanuseastmes.
  • 7. klasside arvestuses saavutas I koha Karl Jõeste (7.a);
  • 8. klasside arvestuses I koht Helina Torv (8.c), III koht Carola Mossov (8.c), 4. koht Jüri Gramann (8.b), 5.koht Hanna Reinola (8.c);
  • 9. klasside arvestuses I koht Sandra Schumann (9.a), III koht Iris Merilo (9.c), 5.koht Eliis Kalbus;
  • Gümnaasiumiastmes I koht Erik Tamre, II koht Ralf Ahi, III koht Marten Kauküla.

Õnnitleme kõiki tublisid geograafe!

Tulemused http://olympiaadid.haridus.ee/index.asp?objID=623