Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kooliaasta algus 01.09.2016, kooliaasta lõpp 13.06.2017.a

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad:

1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
3) talvevaheaeg 25. veebruar 2017. a kuni 5. märts 2017. a ;
4) kevadvaheaeg 22. aprill 2017. a kuni 30. aprill 2017. a (v.a lõpuklassid);
5) suvevaheaeg 14. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 13.06.2016 nr 1.-2/326

2016/2017. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis:

1)  1.09.2016 - 19.10.2016
arvestuste nädal 14.-19.10.2016

2) 20.10 - 14.12.2016
arvestuste nädal 08.12-14.12.2016

3) 15.12 - 17.02.2017
arvestuste nädal 13.-17.02.2017

4) 20.02 – 13.04.2017
arvestuste nädal 10.–13.04.2017

5) 17.04 –13.06.2017
arvestuste nädal 05.–09.06.2017

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) –  16. mai 2017. a.

6. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik)– 9. mai 2017. a;
 • ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 24.05.2016

Kokkuvõtva hindamise ajad 2016/2016. õppeaastal