Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli Vello SILLAMI Fondi moodustaja Trüki

Vello SILLAM sündis 13. augustil 1926. a. Tallinnas. Isa ootamatu surma tõttu sattus ta 1926. a. Virumaale Aaspere lastekodusse.

1940.a. lõpetas Vello kohaliku 6-klassilise algkooli ja sooritas samal aastal edukalt sisseastumiseksamid Tallinna Reaalkooli (120 soovijast võeti vastu 42). Õpingute võimaldamiseks maksis lastekodu esimesel õppeaastal toetust. Kooliaeg möödus talvel koolis ja suvel tööl. 10. klassis alustas Vello Sillam fotograafiaga tegelemist, mis saigi hiljem tema elukutseks.

1944/1945 kooliaasta jäi paraku vahele, sest noor reaalikas mobiliseeriti Saksa sõjaväkke ja saadeti Saksamaale pioneerpataljoni väljaõppele. Teinud läbi nn. Tšehhi põrgu, sattus Vello venelaste vangilaagrisse, kust õnnestus põgeneda.

Tagasi Eestisse jõudis V. Sillam 1945. a. juulikuus. Tallinna Reaalkool võttis ta kooli lõpetamiseks taas oma ridadesse. Reaalkooli ja tema õpetajate jaoks ei jätku Vellol kiidusõnu, distsipliin ja õppetase olid kõrged, poliitikast räägiti sel ajal klassis vabalt, ei mingit äraandlust. 1946. a. sügisel tegi V. Sillam sisseastumiseksamid TPI majandusteaduskonda, mis jäi aga kahjuks lõpetamata, kuna avastati tema Saksa okupatsiooni aegsed "patud".

1950. a. kevadest algab töömeheaeg: välisfotograafina, hiljem fototöökoja juhatajana. Samal ajal hakkas ta tegelema värvifototöödega. 1951. a. V. Sillam abiellus ning kaasas oma pühendumusega fototööle ka abikaasa Õie.

Tähtis etapp algas Vello elus 1972, mil ta asutas toonase teeninduskombinaat Harju kattevarjus oma isikliku värvifototöökoja "ALFA" (aadressil Pärnu mnt. 62A). Seega on Vello Sillami näol tegemist ühe erakordsema inimesega Eesti ettevõtluse ajaloos. Nimelt rajas ja teostas Sillam nn. lepingulise töö silti kasutades edukalt oma eraettevõtlust Eesti NSV tingimustes, olles diapositiivide ja ORWO värvifilmide maaletoojaks.

Ettevõtluse kõrval on V. Sillami suurimaks kireks olnud fotoaparaatide kogumine. Tema erakogus on 300 erisugust aparaati.

19. oktoobril 2009 lahkus jäädavalt meie hulgast Vello Sillam - vilistlane, fotograaf, oma kooli hoidja ja abistaja.

2005. aasta 26. jaanuaril moodustas Vello Sillam Eesti Rahvuskultuuri Fondi alafondina Tallinna Reaalkooli Vello Sillami Fondi. Headus on tegu - hea tegu. Viie aasta jooksul on sellest fondist määratud stipendiume seitsmele Reaalkooli õpilasele. Viimast korda oli Vello Sillam koolipere keskel kooli aastapäeval 29. septembril 2009.

Tallinna Jaani koguduse kirikuõpetaja kõne matustel 23.10.2009

Uuendatud 02.11.2009 20:19
 

KP suvi

Ilusat suve! Kohtume
1. septembril!

targalt-internetis-logo

elf