Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Ajad:
22. juuni 12:00-15:00
26. juuni 11:00-13:00

Ruum 111

Kaasa võtta:

  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
  • avaldus (kooli kodulehel blankettide all);
  • passi või ID kaardi koopia (saab teha dokumente esitades);
  • õpilaspäeviku raha 2.50 €.

E-õpilaspileti pilti saab teha dokumente esitades või saata elektroonselt.