Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 pisarate meri  

14. juunil möödub 76 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Tallinnas Vabaduse väljakul meenutatakse ohvreid kell 12 algava mälestustseremoonia ja “Pisarate mere” installatsiooniga. Väljaku täidavad tuhanded “pisarad” ehk helesinised õhupallid, mis seisavad Vabaduse väljakul terve päeva, sõltuvalt sellest, kui kaua nad ilmastikuoludele vastu peavad.

Tallinnas Vabaduse väljakul on võimalik näha ülevaadet rohkem kui 12 000 represseeritu nimega, keda 1941. aastal toimunu otseselt puudutas – sealhulgas küüditatud ja vangilaagritesse saadetud; need, kes põgenesid või end varjasid ning Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed. Lisaks on nimekirjas ka 1940. aastal küüditatud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri perekonnad.

Mälestuspäeva aitavad korraldada mitmed vabatahtlikud ning abikäe ulatavad ka Tallinna Reaalkooli õpilased. Reaalkooli õppealajuhataja ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuseõpetajate Seltsi esimehe Madis Somelari sõnul on noortele ajaloost rääkimine ja nende kaasamine oluline. “Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, klassijuhatajana ning inimesena on minu jaoks ääretult oluline, et meie inimesed teaksid ajaloos toimunut, mõtiskleksid selle üle, õpiksid sellest. 14. juuni sündmused on osa meie ühisest ajaloolisest mälust.”