Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kõneldakse veel meditsiinist (tööst silma- ja hambaarstina), võimalustest DNA muutmiseks elusas rakus, merendusest, ravimijäätmetest koduses majapidamises, vee säästlikust tarbimisest, hüdrograafiast ja meremõõdistamisest, Läänemere selgrootutest, zooloogitööst Tansaanias, Eesti Vabariigi õiguslikest alustest, Eesti valimisdemokraatiast, religioonist ja ühiskonnast, kuidas maailmas toimuvad muutused mõjutavad Eesti poliitikat, filosoofiast, kultuuriloo uurimisest, itaalia kirjandusest, sh Dante „Jumalikust komöödiast“, muusikaloost kui teadusest, ajalooteadusest, ajaloopiltide tõlgendamisest, inimõigustest ja tehnoloogiast, vabatahtliku tööst Aafrikas.

Esinejate hulgas on Tõnu Esko (Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia laureaat 2016), Ene Ergma, Robert Kitt (vil!110), Indrek Teder, Erkki Truve, Mart Nutt, Piret Potisepp, Jüri Adams, Toomas Jürgenstein, Marko Mihkelson, Ants Laaneots, Urmo Kübar, Küllike Sillaste, Mati Kaal (vil!79), Lennart Lennuk, Anu Kõlar, Kerri Kotta, Daniele Monticelli, Tõnu Viik, Ülar Ploom, Marek Tamm, Tiina-Mall Kreem, Siim Ainsaar (vil!120), Eneli Liisma (vil!115), Kari Käsper, Katrin Koov (vil!106), Kristina Saarepera (vil!105), Toomas Rõõm (vil!94), Kadi Palumaa, Toomas Paidra, Tõnis Hunt, Kristi Grišakov (vil!119), Laura Toomlaid (vil!131), Mikael Raihhelgauz (lend 132), Jaan Kristjan Kaasik (lend 132), Karin Pachel, Erki Lember, Michael Florea (vil!127), Liisa Marie Kerner (lend 133),