Mängud: vali ja harjuta …

Loodusõpetus

Kuula Eesti laululinde http://naturesoundscapes.eu/album/eesti-laululinnud-estonian-songbirds

Loogikaülesanded

Känguru ülesanded eelmistest aastatest  (vali ekolieri vanuserühm)

http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-arhiiv-3

Sillad ja muud erinevad loogikaülesanded  http://ee.puzzle-bridges.com

Squaro        http://www.squaro.fr/app/

 

Geomeerilised kujundid

Pinnalaotused     http://www.sadlier-oxford.com/math/enrichment/gr4/EN0411b/EN0411b.htm

Milline kujund on peidus?     http://www.iboard.co.uk/resource/Guess-the-Hidden-Shape-migrated_swfs_3523.swf

Tee ise kujundipilte   http://www8.agame.com/mirror/flash/p/painting_game.swf

 

Arvutamine

Peastarvutamine e pranglimine  (vali sealt pranglimine, trenniväljak ja ala)  http://www.miksike.ee/ 

Liitmine 20 piires aja peale  http://oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/mathsadd.html

Lahutamine 20 piires aja peale   http://oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/mathssub.html

Arvuta ja kontrolli http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html

Vali sobivad arvud, et vastus oleks õige   http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SpeedGrid/Subtraction/urikasub1res.html

Vali sobivad arvud või tehted  http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/addition_and_subtraction/play/popup.shtml

 

Raha

Maksa kauba eest  http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00060/toepassing_rekenweb.html

Kui palju jääb raha järele?  http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/games/changeEURO.html

 

Eesti keel

Leia talvised sõnad  http://web.zone.ee/e_testid/talveaeg/talveaeg.html

Leia talispordialad  http://opetaja.edu.ee/tiiasalm/talispordialad/talispordialad.html

Leia sõnale paariline  http://opetaja.edu.ee/sonavara/test10.htm

Täishäälikute pikkused  http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/taishaalikute_pikkus_v.htm

http://web.zone.ee/opimehaalikuid/tishlikute_pikkused.html

Suluta kaashääliku pikkus  http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/sulutakaash/index.html

Lisa kommentaar