Athiveeritud - päev 01.06.2012

Meie klassi kõige sõbralikumad õpilased, 1.juuni 2012

Klassihommikul toimus salajane hääletus, kus valiti 1.b klassi kõige sõbralikum õpilane. Hääletusest selgus, et meie klassi kõige sõbralikumad õpilased on Anette ja Jaan Peeter.

01.06.2012

Klassihommik, 1. juuni 2012

Lastekaitsepäeva tähistasime klassihommikuga. Seekord moodustasime rühmad ja katsime kaunid lauad. Iga rühm valmistas ka ette tegvuse teistele. Peale kaunima laua valimist lahendasime ristsõnu, vaatasime lõbusaid filme, joonistasime seale saba, otsisime vastuseid vanasõnadele ja viktoriiniküsimustele. Mängisime ka paar lõbusat mängu ja loomulikult jäi klassihommik liiga lühikeseks.

01.06.2012