Olümpiaadid ja ainevõistlused.

Bioloogiaolümpiaadi koolivoorus osalesid meie klassist päris paljud. Koolivooru tegime arvutites. Piirkonnavoor toimus Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis ja sinna said Ats, Ants, Emma, Ingrid ja Iir. Meie klassist pääses lõppvooru Tartusse Ingrid. Seal oli teooria- ja praktikavoor. Ingrid sai tubli 13. koha.
Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tehti koolis arvutites. Sinna läks meie klassist Iir, kes saavutas 1. koha ja pääses edasi lõppvooru.
Nuputa ainevõistluse võistkonda võeti meie klassist Iir. Piirkonnavoorus Nõmme Põhikoolis said nad 1. koha ja lõppvoorus Pärnus napilt teise tulemuse.
Muusikaolümpiaadi koolivoorus osalesid meie klassist Emma ja Eliise. Seal pidi laulma, improviseerima ja oli ka kirjalik osa. Edasi sai Emma.
Matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel Tallinna arvestuses käis Iir, kes saavutas 2.–3. koha.
Loogikaülesannete lahendamise võistlusel Merivälja Koolis osales koos teistega Iir. Kolmekesi saavutas võistkond üldvõidu. Eraldi arvestuses sai Iir 2. koha.

Kommenteerimine on keelatud.